مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

آنچه دراین مقاله میخوانید...

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام
رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت

وضع موجود ملک بزرگ تر از مساحت سندی باشد و زمانی که مالکی بخواهد در ملک خود

ساخت و سازی انجام دهد باید برای انجام اینکار جواز ساخت داشته باشد. برای اخذ جواز

ساخت و ساز باید به شهرداری مراجعه کرد و شهرداری مالک را موظف تهیه نقشه یو تی

ام می کند و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص میشود.

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود اگر مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج

شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رهاسازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه

میباشد باید حذف شود تا مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند یکسان

باشد تا موقعیت دقیق ملک و حدود آن مشخص شود و با ارائه نقشه یو تی ام به شهرداری

می توان جواز ساخت و ساز دریافت کرد. کارشناس برای انجام رها سازی ملک باید نقشه

یو تی ام تهیه کند تا موقعیت دقیق ملک مشخص شود و برای انجام این کار کارشناس در

محل ملک مستقر می شود و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری گوشه های ملک را بر

داشت می کند و مختصات ملک را در سیستم مختصات یو تی ام بدست می آورد و سپس

نقشه یو تی ام ملک را تهیه و ترسیم می کند و برای اینکه نقشه دارای اعتبار شود آن را

مهر و امضا می کند.

در این صورت مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند یکسان می شود و

همچنین مالک میتواند با ارائه این نقشه به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ دریافت کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید