نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه 1 شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی و دارای شیب باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار می باشند پس علاوه بر […]

بیشتر بخوانید
تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت

تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت

تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک با استفاده از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی را میتوان به فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع برخی از املاک فاقد سند رسمی مالکیت هستند و قولنامه ای می باشند و برای اینکه بتوان برای این املاک بدون سند رسمی سند تک برگ اخذ نمود لازم است مدارک همچون نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت امکان پذیر است در واقع ممکن است افراد قصد اخذ سند تک برگ را داشته باشند در اینصورت میتوانند بررسی پرونده ثبتی ملک را در اداره ثبت اسناد به کارشناس رسمی دادگستری بسپارند این فرد متخصص و مورد اعتماد میباشد و میتواند این امور را به خوبی […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق 22 گانه تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران به فرد متخصص سبب میشود این امور به خوبی انجام بگیرد در واقع افراد به منظور اخذ سند ماالکیت برای ملک دارای سند قدیمی می توانند به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و سپس لازم است مدارکی را همانند نقشه یو تی ام تهیه و […]

بیشتر بخوانید
کارهای فنی اخذ سند تک برگ به کارشناس نقشه برداری

کارهای فنی اخذ سند تک برگ به کارشناس نقشه برداری

کارهای فنی اخذ سند تک برگ به کارشناس نقشه برداری ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یکسری مدارک نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری که متخصص این کار می باشد مراجعه کند به طور مثال برای اخذ سند تک برگ باید نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران به فردی مجرب و متخصص بسپارید تا در نتیجه نقشه تهیه شده مورد قبول قرار بگیرد و زمانی لازم است نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود که بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلاف وجود داشته باشد. […]

بیشتر بخوانید
تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی را می توان به فردی متخصص سپرد به طور کلی ممکن است اراضی متعلق به افراد ملی اعلام شود در این صورت می بایست اقدام به بررسی سابقه احیا در اراضی با انجام تفسیر عکس هوایی تا در نتیجه نوع اراضی معلوم گردد و برای […]

بیشتر بخوانید
انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک را میتوان به فرد متخصص سپرد و به طور کلی افراد به منظور انجام معامله ملک، اثبات تمکن مالی برای بانک و یا اداره مهاجرت، به منظور تقسیم مال بین شرکا و… لازم است که ارزیابی ملک انجام شود و قیمت ملک تعیین شود برای انجام ارزیابی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 89
Call Now Buttonتماس بگیرید