مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین هدف اصلی تهیه نقشه

یو تی ام است که باید امروزه برای امور اداری ملک حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا روند اداری ملک طی شود و نقشه یو تی

ام امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ نیز هست.

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

نقشه یو تی ام نقشه ای است که موقعیت دقیق یک ملک را بر روی کره زمین توسط مختصات

های یو تی ام نمایش می دهد و امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم از صدور سند در سازمان

ثبت تا سازمان ها و ارگان های دولتی دیگر به شمار می رود که برای طی کردن روند اداری

ملک باید حتما یک نقشه یو تی ام تهیه شود که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته

باشد و هم این که نقشه یو تی ام مد نظر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر

و امضا می شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات

گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و بعد از برداشت مختصات در سیستم نرم افزاری

ترسیم نقشه ملک ترسیم می شود و در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که مختصات یو

تی ام گوشه های ملک در نقشه درج شده است و به همراه اطلاعات تکمیلی چاپ و در نهایت

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می

رسد.

در این جا باید دقت داشت که نقشه یو تی ام تهیه شده با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی

داشته باشد و هم اینکه حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده

باشد در غیر این صورت نقشه یو تی ام تیهه شده فاقد اعتبار است.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک
http://تهیه نقشه یو تی ام
حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید