مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران
تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران به دلایل بسیاری برای امور مربوط

به ملک از مدارک ضروری و لازم به شمار می رود که با تهیه ی این نقشه موقعیت

مکانی با مختصات یو تی ام و حدود و مساحت دقیق ملک حاصل میشود برای تهیه

نقشه یو تی ام مالک میبایست به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند تا این

نقشه با دقت و فرمت مورد نظر به دست آید و نقشه یو تی ام انعکاس عوارض زمین

با مختصات یو تی ام به کاغذ است.

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

در واقع مالک برای کار های مربوط به ملک باید به سازمان های مربوطه مراجعه کند

برای مثال برای ساخت و ساز ملک و اخذ جواز ساخت از شهرداری ، همچنین برای

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی احیا شده از منابع طبیعی ، و برای صدور

سند تک برگ از اداره ثبت و.. همه این ها نقشه یو تی ام از عرصه را مد نظر دارند.

عرصه ملک در واقع زمینی است که بنا در آن ساخته می شود و بایستی نقشه یو

تی ام از آن تهیه شود و در واقع به بنای ساختمان در این باره توجهی نمی شود.

مالک برای این که نقشه یو تی ام تهیه کند می بایست به کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری و امور ثبتی که تجربه و تخصص در این زمینه دارد مراجعه کند

و تنها کسانی میتوانند نقشه های یو تی ام را تهیه کنند که مهر و پروانه مهندسی

داشته باشند کارشناس در واقع ابتدا مختصات یو تی ام گوشه ها و شکستگی های

عرصه ملک را با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه برداشت میکند سپس نقشه

یو تی ام عرصه ملک را ترسیم و سپس با فرمت مورد نظر اداره چاپ و مهر و امضا

خواهد شد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید