مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت

دقیق ملک بر روی زمین انجام میشود و این کار با استفاده از سیستم مختصاتی

که بر روی زمین تعریف شده است انجام می شود که امروزه یکی از مدارک

اصلی برای هر ملکی به شمار میرود و برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی

باید یک نقشه یو تی ام مهر وامضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری تهیه شود تا ملک امور ادرای خود را طی کند.

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

سیستم مختصات یو تی ام که یک سیستم مختصات جهانی است و بر اساس این

سیستم مختصات هر نقطه بر روی زمین دارای یک مختصات جداگانه است که

از این مختصات ها برای تعیین موقعیت ملک بر روی زمین استفاده می شود و

هر ملکی دارای حداقل چهار مختصات در چهار گوشه خود است که با توجه

به این مختصات ها مرزهای دقیق ملک نیز نمایش داده می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک یا زمین باید با استفاده از تجهیزات نقشه

برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت می

شود و بعد از برداشت مختصات ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های

برداشت شده انجام می شود و در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که

مختصات یو تی ام گوشه های ملک در آن درج شده است و به همراه مساحت

دقیق ملک چاپ و مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای

امور اداری ملک اقدام کند.

این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و باید برای

انجام امور اداری مربوط به ملک یک نقشه یو تی ام ای که با فرمت و دقت

مد نظر سازمان ها همخوانی داشته باشد تهیه و توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری مهر و امضا شود.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس
http://تهیه نقشه یو تی ام
حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید