مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به این صورت

انجام میشود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور

و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کنند وبا استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی

را روی این عکس ها انجام می دهند.

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

اراضی ملی به اراضی گفته شود که حالت طبیعی خود راحفظ کرده باشد و این زمین سابقه زراعت و

کشاورزی نداشته باشد و امروزه اراضی ملی برای دولت بسیار مهم و با ارزش می باشد و اگر ملکی

را جزو اراضی ملی تشخیص دهند آن را تصاحب می کنند وسند مالک سابق راباطل می کنند.

در صورتی که ملک شما جزو اراضی ملی ثبت شده است ولی شما می دانید که این ملک در گذشته

سابقه کشاورزی داشته است باید مدرکی تهیه کنید که ثابت کند که زمین شما دارای سابقه کشاورزی

است،پس برای این کار باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنید

کارشناس رسمی دادگستری هم تجربه و هم تخصص لازم رادر این زمینه دارد و این کار را با دقت بالایی

انجام می دهد.

روش کار برای پیدا کردن سابقه کشاورزی به این صورت می باشد که کارشناس چند دوره از عکسهای

هوایی منطقه ای که ملک در آن وجود دارد را از سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیایی نیرو

های مسلح تهیه می کند و نقاط گوشه های ملک را برداشت کرده و نقشه یو تی ام ملک را تهیه می

کند و با استفاده از نقشه ،عکس ها را زمین مرجع کرده و سپس از آن جانمایی اراضی ملی روی عکس

های هوایی صورت می گیرد و سپس کارشناس آن را بررسی می کند تا آثاری از زراعت در آن پیدا کند

و در صورت وجود سابقه زراعت مالک می تواند ملک خود را پس بگیرد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی ملک  تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید