مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور خرید و فروش ملک انجام می شود

که امروزه با توجه به قیمت ملک و مساحت دقیق درج شده در سند تک برگ خرید و فروش

ملک انجام می شود که این مساحت یکی از موارد مهم برای خریدار و فروشنده است که از

طریق تفکیک آپارتمان یا همان متر کشی هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام میشود.

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه است که این

تعیین مساحت از طریق متر کشی هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود که این کار

یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای ملک به شمار می رود و با درخواست تفکیک

آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود تا با انجام

مترکشی هر واحد و ترسیم نقشه های ملک مساحت هر واحد نیز به صورت جداگانه انجام

شود که از این روش برای مراحل قبل مانند پیش خرید و پیش فروش واحد های آپارتمانی

نیز انجام می شود و در مرحله ای که واحد ها از طریق دیوار کشی تفکیک شده است و

مرزها مشخص است با حضور کارشناس در محل هر واحد و انجام متر کشی و درنهایت

ترسیم نقشه هر واحد مساحت دقیق هر واحد نیز تعیین می شود و با توجه به این مساحت

تعیین شده خرید و فروش ملک نیز انجام می شود و در صورت نیاز متقاضی این نقشه

چاپ شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

امروزه سند تک برگ که برای هر واحد صادر می شود با درج مساحت دقیق در حد

سانتی متر به نام تنها یک مالک صادر می شود که یکی از ویژگی های سند تک برگ

است که با این وجود سند دیگری برای ملک صادر نمیشود و از صدور چند سند برای

یک ملک که از مشکلات سند منگوله دار بود جلوگیری می شود.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت
http://تهیه نقشه تفکیک آپارتمان
حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید