کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک پلاک ثبتی ملک یعنی همان پلاک اصلی و فرعی ملک که در سند های قدیمی نیز وجود داشت و در آن اسناد جزء اصلی ترین مشخصات هر ملکی بود و در حال حاضر نیز از این پلاک ثبتی برای جانمایی ملک استفاده می شود. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید