کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند

تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن که از برداشت مختصات در محل ملک شروع و با ترسیم نقشه در محیط نرم افزاری به پایان می رسد و به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند مالکیت […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند که همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری یک نقشه از ملک تهیه می کند تحت عنوان نقشه یو تی ام که برای ارائه به سازمان ثبت باید حتما […]

بیشتر بخوانید