کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام که به منظور جانمایی ملک بر روی زمین و حل اختلافات از این روش استفاده می شود. کارشناسی که برای تفسیر عکس های هوایی و تهیه نقشه یو تی ام انتخاب می شود متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری است که در این امور مجرب و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با تفسیر این عکس ها انجام داد مثلا می توان با تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین عدم وجود بنا به منظور حل اختلافات بر سر حدود ملک اقدام کرد در واقع تفسیر عکس هاب هوایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی به منظور ارائه به دادگاه اختلافات ملکی انجام میشود که این گزارش به تامین دلیل معروف است و حاصل از تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای قدیمی و بررسی بر روی آن ها است که حاصل کار یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی تهیه […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک که منظور همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است و برای جانمایی یک ملک و تعیین مرزهای یک ملک از عکس های هوایی استفاده می کند و با استفاده از عکس های هوایی که در آن مرزهای ملک از طریق دیوار کشی مشخص باشد انجام می شود و […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل به منظور تعیین مالکیت ملک انجام می شود و این کار نیز باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود تا مورد تایید دادگاه باشد. کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل عکس هوایی که معمولا به صورت زوج عکس ارائه می شود و در طی دهه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید