پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج کاری داوطلبانه از جانب طرفین معامله می باشد که با علم به منفعت این کار و برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، صورت میگیرد. پیش تفکیک بدین دلیل انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق آپارتمان حین ساخت و ساز بدست بیاید. برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید