پیدا کردن آدرس ملک با بررس اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس به این منظور انجام می شود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی همچون قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد،می تواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن آدرس ملک با بررس اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررس اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با  بررس اسناد قدیمی و ثبتی ممکن می شود در واقع برخی از املاک آدرس مشخصی ندارند و گمشده به حساب می آیند و برای اینکه بتوان آدرس این املاک را مشخص کرد تنها راه جانمایی پلاک ثبتی می باشد که با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید