پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین به این منظور انجام می شود که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید موقعیت ملک بطور دقیق مشخص باشد و همچنین موقعیت ملک تثبیت شود پس برای این کار باید نقشه یو تی ام برای ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید