پیاده سازی گوشه های ملک

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند را می توان به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای مشخص کردن چهارگوشه ملک از اسناد و مدارک ثبتی ملک استفاده می کند و بعد از استخراج نقشه ثبتی ملک جا نمایی آن را بر روی زمین انجام خواهد داد و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید