پیاده سازی چهار گوشه

پیاده سازی چهارگوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین برای تعیین مختصات دقیق چها رگوشه می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و چهار گوشه ملک روی زمین تثبیت شود تا از اختلافات ملکی بر سر حدود ملک جلوگیری شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین در صورتی که در املاکی که […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد.در واقع پیاده سازی چهار گوشه ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک در مورد املاکی که مرز مشخصی ندارند و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید