پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهارگوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین برای تعیین مختصات دقیق چها رگوشه می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و چهار گوشه ملک روی زمین تثبیت شود تا از اختلافات ملکی بر سر حدود ملک جلوگیری شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین در صورتی که در املاکی که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید