پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد.در واقع پیاده سازی چهار گوشه ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک در مورد املاکی که مرز مشخصی ندارند و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید