پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست و امروزه چه کاربردی دارد را در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم زیرا پلاک ثبتی ملک یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و برای تعیین موقعیت دقیق یک ملک و یا تشخیص مرزهای یک ملک از این پلاک ثبتی استفاده می شود […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و هدف از انجام این کار تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است که با پلاک ثبتی ملک یا پلاک اصلی و فرعی که در سند مالکیت درج شده تعیین کننده مرز ها و هم موقعیت ملک بر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید