پلاک ثبتی ملک در سند

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و هدف از انجام این کار تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است که با پلاک ثبتی ملک یا پلاک اصلی و فرعی که در سند مالکیت درج شده تعیین کننده مرز ها و هم موقعیت ملک بر […]

بیشتر بخوانید
دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک که این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده رد سند های مالکیت است و خود تعریف کننده موقعیت ملک و مرزها و حدود اربعه هر ملک است و امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز این پلاک های ثبتی دچار بهم ریختگی […]

بیشتر بخوانید
منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت این است که بر اساس این پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک موقعیت ملک بر روی زمین و همچنین حدود اربعه ملک را تعیین کرده و بر این اساس در سند های مالکیت منگوله دار و تک برگی مرزهای مالکیت ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید