پلاک اصلی و فرعی

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی در سند های قدیمی ملک بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شد که این پلاک ها دو پلاک اصلی و فرعی هستند و این پلاک تنها مشخصه اصلی ملک ها بود. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی این شناسه امروزه نیز در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید