هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ که توسط یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد. برای اخذ سند تک برگ بایستی حدود ثبتی ملک روی زمین با مختصات یو تی ام تثبیت شود بنابراین در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی و موقعیت ثبتی ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام […]

بیشتر بخوانید
هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و زمین که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه تعیین و یا بررسی مرزها از طریق پلاک ثبتی ملک انجام می شود و این مرزها با مختصات یو تی ام بر روی کره زمین نمایش داده میشوند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید