هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ که توسط یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد. برای اخذ سند تک برگ بایستی حدود ثبتی ملک روی زمین با مختصات یو تی ام تثبیت شود بنابراین در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی و موقعیت ثبتی ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام […]

بیشتر بخوانید
هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک - نقشه ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک – نقشه ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک – نقشه ثبتی یکی از نقشه هایی است که در آن املاک بر اساس پلاک ثبتی هایشان نمایش داده شده و از این نقشه ها برای جانمایی پلاک ثبتی ملک استفاده می شود زیرا تعریف کننده مرزها و حدود اربعه ملک هستند و برای جانمایی پلاک ثبتی نیز نیاز به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید