هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ که توسط یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد. برای اخذ سند تک برگ بایستی حدود ثبتی ملک روی زمین با مختصات یو تی ام تثبیت شود بنابراین در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی و موقعیت ثبتی ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید