هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی بستگی به متراژ و مساحت ملک دارد و هر چه متراژ ملک بیشتر باشد هزینه های انجام جانمایی آن نیزبیشتر خواهد شد و جانمایی پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک بادقت بالایی مشخص شود. هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید