نقشه UTM در تهران

جانمایی پلاک ثبتی - نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه UTM جانمایی که منظور از این نقشه همان نقشه یو تی ام ای است که موقعیت یک ملک یا یک قطعه زمین را با توجه به مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین مشخص می کند و برای جانمایی ملک باید مرزهای ملک نیز تعیین و بر روی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی - تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین از طریق تعیین مختصات های یو تی ام انجام می شود و امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و برای مراجعه به هر ارگان دولتی باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک یا زمین […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM در تهران - تهیه نقشه یو تی ام

نقشه UTM در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

نقشه UTM در تهران – تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام میشود و امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و پایه و اساس کار سند مالکیت از نوع سند تک برگ است که بر اساس این نوع از سند باید حتما قطعه زمین با […]

بیشتر بخوانید