نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند تک برگ با این هدف انجام می شود که بتوان اسناد قدیمی را تعویض نمود و سند جدید و به روز تک برگ اخذ نمود. نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا معلوم است و مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید