نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین با این هدف انجام می شود تا در نتتیجه موقعیت و حدود نامعلوم ملک، آشکار گردد و با دقت بالا مشخص شود. در ادامه پس از انجام این عملیات نقشه یو تی ام نیز تهیه میگردد و با استفاده از آن امکان اخذ سند […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام به منظور تثبیت موقعیت ملک روی زمین می باشد نقشه های یو تی ام مشخص کننده موقعیت و مساحت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام میباشند اگر مالکی دچار اختلافات ملکی شده باشد و به مرز ملک او تجاوز شده باشد برای اینکه این موضوع را […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است، انجام می شود. این نقشه هم برای ملک مادر و قطعه مشاعی تهیه میگردد تا موقعیت قطعه مشاعی در ملک مادر با دقت بالا مشخص گردد و با تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر مساحت  ابعاد دقیق […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه تعیین مرزهای ملک انجام میشود و در نهایت این کار یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که در آن مختصات گوشه های ملک در نقشه درج شده […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری در سازمان ها و ادارات دولتی مربوط به ملک دارای اعتبار است و باید حتما نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار شود و هدف از تهیه این نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی معمولا به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و اگر این نقشه مهر و امضا داشته باشد می توان در مراحل بعدی از آن استفاده کرد. نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی ملک از جمله مهمترین نیاز بشر از است که […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام ملک مسکونی

روش تهیه نقشه یو تی ام ملک مسکونی

روش تهیه نقشه یو تی ام ملک مسکونی نقشه یو تی ام ملک امروزه یکی از مدارک لازم برای هر ملکی است زیرا این نقشه ها راهی است برای تثبیت  مالکیت ملک مورد نظر و اساس کار  تمامی سازمان های ثبت در کل کشور است. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری روش تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

نقشه یو تی ام برای سند تک برگ امروزه برای گرفتن سند ملکی علاوه بر مدارک مالک و مدارک مبنی بر مالکیت ملک باید یک نقشه یو تی ام نیز از ملک تهیه شود که نشانگر موقعیت ملک نسبت به زمین است. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام برای سند […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی در سند های قدیمی ملک بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شد که این پلاک ها دو پلاک اصلی و فرعی هستند و این پلاک تنها مشخصه اصلی ملک ها بود. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی این شناسه امروزه نیز در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید