نقشه یو تی ام منابع طبیعی

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست زمینی که جز زمین های کشاورزی نباشد در اختیار منابع طبیعی میباشد , در این صورت باید محدوده این زمین ها را در سیستم جهانی یو تی ام مشخص کرد که از طریق نقشه برداری و جانمایی در نقشه های یوتی ام امکان پذیر است. نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید