نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ که این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند مالکیت است که باید حتما از ملک یا زمین مورد نظر تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود و به در تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها

نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها

نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها برای تهیه نقشه یو تی ام شهرداری ملک یکسری مدارک لازم است که یکی از آنها تهیه نقشه دوهزارم است که در شهرداری به نقشه یو تی ام شهرداری معروف است,به این معنا که باید تمام عوارض ملک در نقشه دو هزارم شهر مورد نظر جانمایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید