نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار انجام می شود تا اختلاف ارتفاع بین ملک و گذرهای اطراف مشخص گردد و در حقیقت شیب ملک معلوم گردد در واقع این نقشه برای املاکی که در منطقه شیب دار قرار دارند، از مالک در خواست می شود و برای تهیه این نقشه حتما به فرد […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی معمولا به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و اگر این نقشه مهر و امضا داشته باشد می توان در مراحل بعدی از آن استفاده کرد. نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی ملک از جمله مهمترین نیاز بشر از است که […]

بیشتر بخوانید