نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی به این صورت می باشد که جهاد کشاورزی برای اینکه بداند مالکیت هر شخص بر زمین به چه صورتی میباشد شخص را برای تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی آن بر روی عکس های هوایی ملزم خواهد کرد و برای انجام این کار مالک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید