نقشه یو تی ام برای اخذ سند

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت تهیه می شود و همچنین نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی دقیق ملک و محاسبه مساحت و طول و عرض ملک و به دست آوردن مرز های ملک با املاک مجاورتهیه میشود و اگر املاک مجاور به حریم و حدود مرز ملک شما تجاوز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید