نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که اگر مالکی قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود را داشته باشد زمانی که به شهرداری مراجعه میکند،شهرداری مالک راموظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا جواز ساخت و ساز برای […]

بیشتر بخوانید