نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی ملک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود که اگر ملکی دارید که موقعیت دقیق آن مشخص نیست و دارای سند قدیمی میباشد در این صورت لازم است در مراحل اداری تعیین و تکلیف وضعیت ملک ،نقشه جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید