نقشه تفکیک آپارتمان

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران طبق تعرفه ای که هر ساله از طرف سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می شود تعیین می شود و تهیه نقشه پیش تفکیک هم به نفع خریدار می باشد و هم به نفع فروشنده،زیرا با انجام پیش تفکیک می توان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین میشود و نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با خبر باشد و آگاهانه معامله را انجام دهد. هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه میشود و نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد باخبر باشد و آگاهانه معامله را […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری قبل ازساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق و مساحت واحدها مشخص شود. نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری نقشه پیش تفکیک زمانی مورد […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی به این منظور تهیه می گردد تا مساحت دو بعدی دقیق واحد های آپارتمانی حاصل گردد. از این مساحت استفاده می شود تا بتوان معاملات واحد های مجتمع در حال ساخت را با اطمینان بالا انجام داد و همچنین از این مساحت به منظور درج در سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای پیش خرید یا پیش فروش ملک با اطمینان خاطر انجام می شود و این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد نیز به شمار می رود و در مرحله ای که ساخت تمام شده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید