نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج تهیه می شود هر واحد از آپارتمان برای خود به صورت جداگانه دارای یک سندتک برگ می باشد ومشخصات حقوقی و فنی در آن درج شده است که پس از اینکه آپارتمان تکمیل شد باید برای تک تک واحد ها سند تک برگ تهیه شود که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید