نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای هر ملک که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی به تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند تک برگ است و در بحث جا نمایی پلاک ثبتی به پیدا کردن […]

بیشتر بخوانید
نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی اول می گوییم که پلاک ثبتی همان پلاک های اصلی و فرعی موجود در هر سندی است که به هر ملک یک پلاک اصلی و یک قطعه کوچکتر شده از پلاک اصلی به نام پلاک فرعی تعلق می گیرد. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نحوه جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید