نحوه انجام جانمایی سند

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای به این صورت می باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود.درواقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید