میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا چهار گوشه ملک بر روی زمین تثبیت گردد و میخکوبی به دو طریق قابل انجام است اول این که مالک مختصات یو تی ام ملک خود را داشته باشد و فقط یک متخصص پیاده سازی و میخکوبی آن را بر روی […]

بیشتر بخوانید