منظور از بها در سند تک برگی

منظور از بها در سند تک برگی مالکیت ملک

منظور از بها در سند تک برگی مالکیت ملک

منظور از بها در سند تک برگی مالکیت ملک همان قیمت و ارزش است که با توجه به قیمت ملک تعیین می شود و این مورد تنها مشکلی است که در سند های مالکیت مشکل دارد زیرا با توجه به قیمت روزافزون ملک در این روز ها میزان کلاهبرداری برای خرید ملک نیز افزایش پیدا […]

بیشتر بخوانید