مفهوم پلاک ثبتی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی در سند های مالکیت ملکی یک سری پلاک تحت عنوان پلاک ثبتی ملک وجود دارد که در ادامه به مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی و کاربرد این پلاک ها در حال حاضر می پردازیم. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید