قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی ارتفاعی طبق تعرفه ای که سازمان نقشه برداری اعلام میکند، تعیین می شود همچنین هزینه تهیه نقشه یو تی ام به مساحت و نوع پروژه مورد نظر نیزبستگی دارد در واقع هزینه تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی بالطبع بیشتر از هزینه تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که ازسازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یوتی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی بر اساس مساحت زمین و منطقه ای که زمین در آن واقع شده است تعیین می شود. قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی نقشه یو تی ام که امروزه جزء اصلی ترین مدارک برای هر ملکی است و این نقشه توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید