عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود تا شهرداری یا اداره ثبت به منشا این عدم تطابق و هماهنگی برسد در واقع ممکن است ملک به املاک و گذرها تجاوز کرده باشد و یا بر عکس املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کرده باشند و با تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید