صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ زمانی لازم می شود این عملیات برای صدور سند تک برگ انجام شود که موقعیت و حد و مرز ملک مشخص و معلوم نباشد در نتیجه با مشخص شدن این پارامتر ها نقشه یو تی ام از عرصه قابل تهیه خواهد بود و در نتیجه سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ

نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ برای ملک

نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ برای ملک که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای صدور این سند برای یک ملک است و باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا با ثبت […]

بیشتر بخوانید
مراحل صدور سند تک برگ برای ملک

مراحل صدور سند تک برگ برای ملک

مراحل صدور سند تک برگ برای ملک طی یکسری مراحل اداری کوتاه و تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. مراحل صدور سند تک برگ برای ملک سند تک برگ نوعی جدید از سند مالکیت ملک است که یک سند تکمیل شده از سند دفترچه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید