دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با استفاده از پلاک ثبتی ملک که این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده رد سند های مالکیت است و خود تعریف کننده موقعیت ملک و مرزها و حدود اربعه هر ملک است و امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز این پلاک های ثبتی دچار بهم ریختگی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید