درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمانی برای پیش خرید

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمانی برای پیش خرید

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمانی برای پیش خرید فقط با انجام تفکیک آپارتمان ممکن میشود و تفکیک هنگام اخذ پایان کار برای دریافت سند توسط مالکان انجام می گیرد و برای انجام پیش خرید چون قبل از اخذ سند تک برگ معامله انجام میگیرد در نتیجه واحد آپارتمانی تفکیک نشده و در نتیجه دارای مساحت […]

بیشتر بخوانید
درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای هر واحد صادر می شود و یا به منظور پیش خرید یا پیش فروش هر واحد آپارتمانی انجام می شود و منظور از تفکیک آپارتمان متر کشی هر واحد آپارتمانی و ترسیم نقشه هر واحد با توجه به اندازه های […]

بیشتر بخوانید
درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می شود و این مرحله یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی است که از طرف نظام مهندسی انجام می شود و این کار از طریق متر کشی های انجام شده در هر واحد و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید