درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری

درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری

درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری باید باشد زیرا برای ارائه به دادگاه تنها تامین دلیلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نوشته شده باشد دارای اعتبار است و این تامین دلیل نیز یا با بررسی عکس های هوایی در دهه های مختلف نوشته می شود یا با بررسی زمین و بررسی اختلافات ملکی. درخواست […]

بیشتر بخوانید