جانمایی پلاک ثبتی

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند در مواقعی که موقعیت ملک برای مالک نامشخص می باشد و مالک موقعیت دقیق ملک را نمی داند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال مالک سال های بسیاری میباشد که مهاجرت کرده و ملک را رها کرده است در این صورت وقتی میخواهد موقعیت ملک خود […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود مرزهای ملک تجاوز […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد در واقع در املاکی که سند قدیمی دارند و موقعیت دقیق آن ها برای مالک نا مشخص می باشد و مالک میخواهد برای ملک سند تک برگ اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی و پس از انجام این عملیات تهیه میگردد این گواهی گزارشی است که اطلاعات فنی ملک همچون ابعاد، مساحت، موقعیت مکانی ملک، شماره پلاک ثبتی را در برمیگیرد و زمانی لازم می شود که این گواهی توسط یک متخصص تهیه و مهر و امضا شود […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی - تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور به دلیل مشخص نبودن حدود املاک و عدم وجود دیوار کشی املاک تداخل و بهم ریختگی بین حدود املاک پیش می آید و به طور کلی تداخل یعنی اینکه ملک در محدوده سند ثبتی قرار نگرفته است و جانمایی پلاک ثبتی راه ک اری است که برای […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند به این دلیل انجام می شود که موقعیت ثبتی ملک مشخص گردد تا با برداشت مختصات یو تی ام بتوان حدود ثبتی ملک را روی زمین میخکوبی کرد و در نتیجه میتوان سند تک برگ که جدیدترین و به روز ترین سند در کشور می […]

بیشتر بخوانید
تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ - جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ – جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ – جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا پس از مشخص شدن موقعیت مکانی ملک، با تهیه نقشه یو تی ام بتوان سند تک برگ از اداره ثبت اسناد اخذ نمود اسناد تک برگ ویژگی ها و مزایایی دارند که جایگزین اسناد قدیمی شده اند. برای اینکه بتوان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا حد و مرز ملک و یا آدرس ملک مشخص گردد. این کار با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام میشود و در نهایت با استخراج مدارک و نقشه های ثبتی ملک می توان حدود ثبت شده ملک را روی زمین مشخص کرد و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید