جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند به این دلیل انجام می شود که موقعیت ثبتی ملک مشخص گردد تا با برداشت مختصات یو تی ام بتوان حدود ثبتی ملک را روی زمین میخکوبی کرد و در نتیجه میتوان سند تک برگ که جدیدترین و به روز ترین سند در کشور می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید