جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا حد و مرز ملک و یا آدرس ملک مشخص گردد. این کار با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام میشود و در نهایت با استخراج مدارک و نقشه های ثبتی ملک می توان حدود ثبت شده ملک را روی زمین مشخص کرد و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به این منظور انجام می شود که مالکان این املاک معمولا از مکان دقیق ملک خود باخبر نیستند و اگر بخواهند سند تک برگ برای ملک خود جهت تثبیت ملکشان تهیه کنند می بایست جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهند و برای اجام جانمایی پلاک ثبتی می توان به […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی که به منظور تعیین مرزها و موقعیت یک ملک بر روی کره زمین انجام می شود که در نهایت نیز یک نقشه یو تی ام از ملک یا زمین تهیه می شود که در آن گوشه های ملک دارای مختصات یو تی ام است و در نقشه نیز درج […]

بیشتر بخوانید
هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و زمین که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه تعیین و یا بررسی مرزها از طریق پلاک ثبتی ملک انجام می شود و این مرزها با مختصات یو تی ام بر روی کره زمین نمایش داده میشوند […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار که به منظور تعیین مرزهای یک قطعه زمین از یک ملک یا یک زمین کشاورزی و تعیین موقعیت این مرزها بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی زمین و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی زمین و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی زمین و نحوه انجام آن که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم میشود و در ابتدا باید با توجه به پلاک ثبتی زمین مرزهای زمین بررسی شود و این کار از طریق استعلام نقشه ثبتی زمین که با توجه به پلاک ثبتی گرفته می شود انجام و […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و هدف از انجام این کار تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است که با پلاک ثبتی ملک یا پلاک اصلی و فرعی که در سند مالکیت درج شده تعیین کننده مرز ها و هم موقعیت ملک بر […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی که برای تعیین و جانمایی مرز های ملک و موقعیت ملک بر روی زمنی انجام می شود و حاصل کار جانمایی پلاک ثبتی ملک یک نقشه یو تی ام است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا دارای اعتبار […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید